Organizátoři

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, hydrobiologie, pedologie, ochrany přírody a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur, se členové katedry podílejí na zpracování celé odborných expertíz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biol. hodnocení, expertní činnost pro ministerstva životního prostředí a zemědělství). Katedra ekologie nabízí několik studijních oborů bakalářského, magisterského i doktorandského stupně. Více informací najdete na katederních stránkách.

Studenti

Zdeněk Mačát - hlavní organizátor

Zdeněk je doktorandem Katedry ekologie a ŽP. Během svého studia se zaměřuje na ochranu a systematiku obojživelníků a plazů. Ve volném čase se věnuje psaní na server Nature Bohemica a volejbalu.

Zdeněk je hlavním organizátorem letošního ročníku, proto se na něj obracejte se všemi dotazy.

Filip Trnka

Filip je doktorandem Katedry ekologie a ŽP a šéfredaktorem serveru Natura Bohemica. Už od raného dětsví patří mezi jeho největší zábavu běhání s entomologickou síťkou a chytání hmyzu. Na GreenCampu povede veškerý program zaměřený na hmyz a bezobratlé. S každým nalezeným tvorem, který má víc než čtyři nohy se tedy obracejte přímo na něj.

Ondra Machač

Ondra je doktorandem Katedry ekologie a ŽP. Jako vyhlášený milovník pavouků pro vás během GreenCampu uspořádá několik tématických loveckých výprav.

Adam Bednařík

Adam je doktorandem na Katedře ekologie a ŽP. Profesně se zabývá výzkumem v hydrobiologii a metanogeními procesy v tekoucích vodách. Je také náruživým rybářem.

Václav Dvořák

Vašek je doktorandem Katedry botaniky a absolventem magisterského studia Ochrany přírody na KEŽP. V současnosti se věnuje biosystematice a fylogeografii lněnek a studiu vzácné a ohrožené květeny.

Učitelé

Vlastík Kostkan

Martin Rulík

Ivan H. Tuf