Správa Národního parku Podyjí

Národní park Podyjí byl založen jako Chráněná krajinná oblast v roce 1978. Národní parkem se stalo území o rozloze 63 km2 v dubnu 1991. Jedná se o zachovalou mozaiku vzácných a reliktních biotopů, které jsou unikátní v celém kontextu střední Evropy. K nejcennějším přírodním stanovištím Podyjí patří vřesoviště, skalní stepi, listnaté lesy či nivní louky. Neméně významným biotopem je samotná řeka Dyje, která po staletí utvářela charakter celé oblasti a díky jejíž činnosti dnes v Podyjí nalezneme tolik zajímavých biotopů.

EUROPARC Česká republika

EUROPARC Federation je evropskou asociací chráněných území, která sdružuje více než 500 subjektů z 39 zemí Evropy. Hlavním posláním EUROPARCu je sdružování institutů spravují chráněná území, osvěta a propagace mezi širokou veřejností a koordinace mezinárodní spolupráce. Česká pobočka byla založena v roce 2000. Členy asociace jsou správy všech českých národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Katedra ekologie a životního prostředí UP Olomouc. Více informací na www.europarc.cz a www.europarc.org.

Natura Bohemica - příroda České republiky

NaturaBohemica.cz je internetový projekt studentů a doktorandů z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, který populárně - naučnou formou představuje přírodní hodnoty a fenomény České republiky.