CHKO Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla založena v roce 1991 na 410 km2. Samotný Broumovský výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích, Stolových a Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy.

EUROPARC Česká republika

EUROPARC Federation je evropskou asociací chráněných území, která sdružuje více než 500 subjektů z 39 zemí Evropy. Hlavním posláním EUROPARCu je sdružování institutů spravují chráněná území, osvěta a propagace mezi širokou veřejností a koordinace mezinárodní spolupráce. Česká pobočka byla založena v roce 2000. Členy asociace jsou správy všech českých národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Katedra ekologie a životního prostředí UP Olomouc. Více informací na www.europarc.cz a www.europarc.org.

Natura Bohemica - příroda České republiky

NaturaBohemica.cz je internetový projekt studentů a doktorandů z Univerzity Palackého v Olomouci, který populárně - naučnou formou představuje přírodní hodnoty a fenomény České republiky.