Přihláška

Na GreenCamp se může přihlásit každý zájemce starší 15 let. U neplnoletých zájemců vyžadujeme zaslání přihlášky spolu s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonným zůstupcem.

Stále máme volná místa!

Elektronická přihláška

- pouze pro zájemce starší 18 let

Přihláška ke stažení

- pro zájemce mladší 18 let

- vytištěnou a podpsanou přihlášku odešlete na adresu organizátorů